Vårbrev 2011

Her kommer en oppdatering fra Kalongo, og litt om hva vi har gjort i Grow With a Future (GWAF) siden sist. Her i Norge nærmer våren seg etter en lang vinter. I Uganda har det lenge vært tørt og mangel på vann, i dette brevet kan du lese mer om hvordan dette har påvirket livet i Kalongo.

Ny Logo
Som vi fortalte i julebrevet som ble sendt ut til våre støttespillere har vi endret navn til Grow With a Future (GWAF) på organisasjonen her i Norge. GWAF fungerer som en støttespiller og samarbeidspartner for den samfunnsbaserte organisasjonen Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) i Uganda. Med nytt navn og ny organisasjonsstruktur trengte vi også ny logo, her er den:


Vi mener denne logoen symboliserer samarbeidsvilje og vilje til å komme videre. Dette er viktig for oss i GWAF, og ikke minst viktig for barna i Kalongo.

Julekampanjen ga oss 30 myggnett!
Før jul solgte vi i GWAF sm gavenett der inntektene gikk til innkj p av myggnetting ø å ø til barna i Kalongo. Vi klarte å selge hele 30 gavenett, noe som betyr at vi med denne julekampanjen sørget for 30 nye myggnett i Kalongo. 30 av barna har fått ett myggnett hver, en gave som betyr enormt mye for hver og en av barna. Med myggnetting over madrassen om natten kan de sove trygt om natten og slippe bekymringen for stadig nye malariatilfeller selv om det nå går mot regntid og hyppigheten av malariamygg øker betraktelig. I tillegg fikk vi penger til en skoleuniform før jul.

«I 2008 førte malaria til nesten 1 million dødsfall, de fleste av disse hos afrikanske barn. Gjennom å gi fattige mennesker i malariautsatte områder tilgang til myggnetting har tilfeller av dødsfall grunnet malaria falt betraktelig» (WHO).

Skolestart
Ved skolestart i januar fikk barna kalkulatorer, kladdeb ker og blyanter. Det er ingen selvfølge for barna å ha noe å skrive på og med når de er på skolen. Å støtte KWOP med skolemateriell og skolepenger er noe av det viktigste arbeidet vi i GWAF gjør, og dette får vi til takket være alle de som støtter oss ved å kjøpe kunsthåndverk, gjennom fadderordningen, og ikke minst foreninger som har støttet oss.

5 av barna som støttes av KWOP har nå blitt så store at de har blitt ferdige med Primary School (grunnskolen). Vi i GWAF har sammen med KWOP diskutert hvorvidt vi skulle la disse barna gå videre på ungdomsskolen eller la de fortsette på Technical Institute (yrkesfaglig skole). Etter å ha betraktet økonomisk situasjon, samt barnas muligheter for å få jobb og å kunne klare seg selv senere, kom vi frem til at yrkesfaglig skole var det beste alternativet. Yrkesfaglig skole er noe rimeligere i pris samtidig som det vil gi barna opplæring i yrker som foreksempel sying, frisering og muring, yrker som det allerede er en mangel av faglærte av i Kalongo. Fem av barna som støttes av KWOP er nå igang med denne skolen, og vil forhåpentligvis om to år være ferdigutdannet og i stand til å kunne arbeide og tjene egne penger som de kan livnære seg med.

Bruk av tomten sponset av GWAF
Tomten GWAF kj pte til Kalongo Widows and Orphans Project i 2010 blir ø nå brukt til dyrking av blant annet mais. Som allerede nevnt har Uganda vært plaget med voldsom tørketid mens vi har hatt vinter. Dette har ført til dårlige avlinger. KWOP, som vanligvis er selvforsynt med mat, har vært nødt til å bruke en del penger på mat som følge av dette. Dette har igjen ført til at de hadde behov for mer støtte fra GWAF for å kunne betale skolepenger for alle barna i prosjektet. Nå går de en fuktig årstid i møte, og med stor tomt og dyrkbar mark, samt myggnett som beskytter mot malaria, håper vi å se en positiv utvikling fremover.

Internasjonal uke i Ytre Hafstad Barnehage
Ytre Hafstad Barnehage har Kalongo og KWOP som gjennomgående pedagogisk tema hele 2011. Leder i GWAF, Anne Berit Sødal, har ansvaret for dette prosjektet. Helt siden september i fjor har barn og voksne i barnehagen hatt fokus på likheter, så vel som forskjeller mellom hverdagen for barn i Førde og barn i Kalongo. Som en del av opplegget arrangerte barnehagen internasjonal uke i februar. På forhånd hadde barna laget mat, duker, smykker, lys og bilder som skulle selges og fått opplæring i afrikansk tromming av Ivan Kabanda, styremedlem i GWAF. Den internasjonale uken ble avsluttet med internasjonal kafè i barnehagen der barna solgte alt det de hadde laget. Foreldre, besteforeldre, tanter og onkler stilte opp og gjorde dagen til en stor opplevelse for barna.
Og barna var veldig innstilt på at «vi skal ha kafe, slik at Winnie og de andre barna i Kalongo skal få kjøpe seg noe de trenger». Dagen etter var det karneval med selvlagde dyreører og ansiktsmaling, inspirert av afrikanske dyr. NRK Sogn og Fjordane sørget for å dokumentere dette, les om dette og se bilder her;
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7514959 )

Nordisk besøk i kalongo
I mars fikk barna i Kalongo besøk av tre jenter fra Norge. Gjestene ble som alltid møtt med åpne armer og ett flott danseshow. Barna i KWOP var henrykte over å få besøk og hadde gledet seg i mange uker på forhånd. Det ble en stor dag for alle. De besøkende hadde også med seg gaver som kosedyr, 10 myggnett og 6 komplette skoleuniformer. Gaver som ble mottatt med stor takknemlighet.

Markering av Verdens Malaria Dag, 25 april:
40 av barna i KWOP har fått en myggnetting hver. Vi har som mål å kunne gi de resterende 20 barna den samme gaven. Ett myggnett koster kun 60 kroner. Vil du hjelpe oss og markere Verdens Malaria Dag ved å gi ett myggnett til ett barn i Kalongo? Ta kontakt på
post@growwithafuture.com

Takk for all støtte i lokalmiljøene
Vi ønsker å si takk til Brekken Menighetsråd og Aursund Sanitetsforening som har gitt sin støtte til GWAF i vår. Vi vil også takke for interessen for prosjektet hos Lions Club Horten sin kvinnegruppe, Misteltein, som både handlet kunsthåndverk og ga et bidrag til GWAF etter å ha hørt foredrag om prosjektet i mars.
Med dette ønsker vi dere alle en god vår. De beste hilsener fra oss i GWAF.