Julebrev 2010

Hei alle støttespillere til Kalongo Widows and Orphans Project!
Her kommer en liten oppdatering fra oss som jobber med å hjelpe barna og enkene i Kalongo, Uganda.

Først vil vi starte med å presentere oss som organisasjon. Som noen av dere sikkert har
fått med dere, er vi i sterk utvikling og har vokst som organisasjon. Til nå har vi kalt oss KWOP Norway, vi som samler inn penger her i Norge. Vi føler at dette navnet ikke vil strekke til, da vi ser for oss å på sikt kunne hjelpe andre prosjekter i Uganda. Vårt ønske er å stå fritt til å kunne hjelpe barn som har mistet en eller begge av sine foreldre som følge av HIV/AIDS, og barn som på andre måter er berørt av dette grusomme viruset. Vi ønsker å hjelpe til selvhjelp, ikke bare med å gi pengestøtte, men også ved å tilføre andre verdier i form av skolegang, kunnskap, lek og omtanke. Vi ønsker at alle barn skal ha en fremtid med mening, desverre er det ikke slik for alle barn i dag og vi kan ikke hjelpe alle. Men vi vil hjelpe noen av disse barna til å se lysere på sin fremtid, med skolegang og utdanning. På bakgrunn av disse visjonene har vi nå valgt et nytt navn som vi mener beskriver oss som organisasjon. Navnet er «Grow with a Future» (GWAF), og sier noe om oppvekst, det å gro og vokse som personlighet, og å ha en fremtid i vente.

Grow with a Future er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon som holdes igang av
frivillig arbeid. Ingen av oss i styret tar ut lønn, noe som fører til at alle de penger som blir samlet inn går direkte til de prosjekter vi arbeider med i Uganda, foreløpig er dette Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP).

Styret består av:
· Leder: Anne Berit Sødal
· Nestleder: Ingrid Kristine Lund
· Økonomiansvarlig: Gerd Alice Sødal
· Styremedlem: Kaja Fjørtoft
· Styremedlem: Ivan Kabanda
Nyheter fra oss i Norge, Grow with a Future
Siden i sommer har det vært forskjellige aktiviteter knyttet opp til KWOP. Under vil jeg fortelle om hva som har skjedd.
Nytt kunsthåndverk sendt til Norge fra Uganda
Anne Berit Sødal mottok i November en stor eske proppfull av nye varer fra Kalongo. Her var det masse fargerike smykker, armbånd i matchende farger, øredobber, kurver med og uten lokk. Vi har ventet på denne pakken lenge, gleden over å finne pakkelappen i postkassa var desto større da den endelig dukket opp. Varene er nå i våre utsalgssteder.

Galleri Smalgangen i Åsgårdstrand, som har solgt varene for oss i et år med stor suksess, venter på denne leveringen. Her er det bare å komme og finne spennende julegaver der pengene du bruker går til et godt formål.

Butikken Om Att i Førde får også nye varer, så her kan man også finne flotte gaver til jul,
eller noe fint til seg selv.

Ingrid Kristine Lund holdt foredrag for Husflidlaget i Horten
I oktober holdt Ingrid Kristine Lund foredrag om KWOPog kunsthåndverket derfra for en gjeng med jenter fra Husflidlaget i Horten. Dette var en veldig fin kveld, og publikumet var interessert og ble rørt til tårer av historien om hvordan KWOP startet i Uganda. Ingrid hadde med seg en del smykker og kurver for å vise frem, og hun fortalte hvordan smykkene lages av papir. Mange kjøpte med seg et smykke eller en kurv, til stor glede for oss i Grow with a Future. Den store overraskelsen var likevel at Husflidlaget hadde bestemt seg for å la inntektene fra loddsalget denne kvelden gå til prosjektet i Kalongo, og denne kvelden ble alle lodd utsolgt. Jenter, takk for deres interesse i prosjektet!

Brekken Barnehage har hatt Kalongouke
I november arrangerte Brekken Barnehage Kalongouke for andre gang dette året. Gerd Alice Sødal fortalte nytt fra Kalongo, viste film og øvde inn noen sanger som barna kunne vise da foreldrene kom på besøk. De ansatte i barnehagen hadde ordnet med salg av kaffe/saft og pølser, samt loddsalg. Selvfølgelig ble det også solgt smykker og kurver til inntekt for barna og enkene i Kalongo. Barnehagen viser et stort engasjement for disse barna og er interessert i å støtte dem på ulike måter også i framtiden. Vi er veldig glade for at barn i Norge får muligheten til å engasjere seg i hvordan barn andre steder i verden har det. Takk for deres engasjement og støtte.

Barn i Ytre Hafstad barnehage har fått nye å venner fra Kalongo
Shallon (5), Winnie (10) og Waligo (12) kommer hele barnehageåret 2010/2011 til å være på «besøk» i Ytre Hafstad barnehage. Gjennom å bli bedre kjent med 3 av barna i Kalongo vil barna i barnehagen lære hvordan barn på et helt annet sted har det, hvordan de snakker, hvordan de bor, hvilke klær de går med og hva de leker med. Til nå har barna lært litt om mat, skolegang og lek i Kalongo, de har sett på video og bilder fra Kalongo og laget tegninger. Ivan Kabanda i GWAF har hver uke i en måned nå, vært i barnehagen og spilt tromme sammen med barna. Her får barna først og fremst bli kjent med afrikanske rytmer og vil etter hvert begynne å øve inn noe de vil vise til foreldre og besøkende i februar, når barnehagen arrangerer «Internasjonal uke».

Verdens AIDS dag, 1. Desember
HIV/AIDS har ført til at mer enn enn 15 millioner barn verden over har mistet enten en eller
begge foreldrene sine. Det er lett å fokusere på kun de som er smittet når man snakker om AIDS, men så mange fler blir berørt av dette viruset enn akkurat de som blir smittet selv. Barn er dessverre meget utsatt, og selv om de selv ikke er smittet av viruset blir de berørt på andre måter. Mange barn står uten omsorgspersoner som kan ta vare på dem og blir tvunget til å ta vare på seg selv, mange er nødt til å bruke hele dagen til å prøve å skaffe nok penger til mat på bordet for seg og sine søsken, og mister slik også muligheten til å gå på skole. Dette er dessverre situasjonen for millioner av barn rundt om i verden, og dette var også situasjonen for alle barna som støttes av KWOP i Kalongo. 1. desember er det markering av verdens AIDS dag, og GWAF vil 1.desember være med på å bringe informasjon ut til støttespillere og andre denne dagen og ha fokus på hvordan BARN har blitt berørt av HIV/AIDS.

  • Anne Berit vil i forkant av dagen informere venner og bekjente om markeringen av Verdens Aids dag og hva dette viruset har ført med seg i Kalongo, Uganda. Fra 15.00- 17.00 denne dagen vil hun bli å finne i Om Att i Førde der hun vil dele ut flyere med informasjon om HIV/AIDS. Det vil bli salg av nyankommet håndverk fra KWOP og det vil bli mulighet til å gi en valgfri sum til HIV/AIDS rammede i KWOP. Butikken Trapp Ned i Førde vil også stille ut kurver og smykker denne dagen for å være med på å synliggjøre det flotte arbeidet enkene i Kalongo gjør i deres kamp mot HIV/AIDS.
  • Ingrid Kristine Lund kommer til å selge kaker i Galleri Smalgangen fra 12.00-17.00 denne dagen, prisen er ikke satt, det er du som kjøper kake som bestemmer hva den er verdt. Pengene vil gå til forebyggende arbeid mot HIV/AIDS i Uganda, og også Malaria. Malaria er en sykdom som blir mer alvorlig dersom en er smittet av HIV, derfor ønsker vi å fokusere også på Malaria.

Nyheter fra Kalongo i Uganda
Planer for bygging på tomt kjøpt for innsamlede midler i Norge
I Kalongo jobbes det nå med å planlegge bygging på den nye tomten. Foreløpig brukes tomten til dyrking av mat, og det er plantet trær rundt for å hindre andre tilgang til området. Dette er viktig i Uganda, da områder som ser ubrukt ut kan bli bygget på av andre. Derfor er det viktig å vise at dette er et område som er i bruk hele tiden, ved dyrking av mat og andre aktiviteter. Vi ser for oss å kunne støtte oppbyggingen av et hjem for barna i Kalongo. Dette hjemmet skal også fungere som et samlingshus for alle som tar del i prosjektet, der man kan produsere kunsthåndverk og ha andre aktiviteter.

Malaria
Når det er høst i Norge er det regntid i Uganda. Regntiden fører med seg mer malaria. Denne høsten har mange av barna i Kalongo vært plaget med malaria, en sykdom som ikke er til å spøke med. De har noen få myggnett i huset, men ikke nok til at alle kan sove trygt med nett rundt seg. Vi håper å kunne samle inn midler som vil gjøre det mulig for oss å kjøpe nye myggnett til KWOP, og på denne måten minke faren for malaria.
Skolegang Alle barna som er i skolealder går nå på skole, men de trenger fortsatt mer penger for å få alle avgiftene betalt. Dette jobber vi i GWAF hele tiden med å kunne hjelpe til med, da vi ser på skolegang som en avgjørende faktor for fremtiden til barna.

Vanntank
Vi har fått beskjed om at Mr. Kibira nå jobber med å bygge en ny vanntank for prosjektet, noe som har vil hjelpe dem mye fremover.

Julepresanger som hjelper barna i Kalongo
For kr 60 kan du kjøpe et myggnett som vil beskytte små og store i Kalongo fra å få
malaria. Du får selv et nett – et gavenett – laget av Kaja Fjørtoft i GWAF. Tanken bak
gavenettet er å symbolisere at det beskytter det som er inni mot omgivelsene, akkurat slik
myggnettet beskytter barn og voksne mot den smittebærende myggen. Nettet er lite, med
et silkebånd knytt rundt, og kan romme f.eks. sjokolade, et par sokker, teposer,
hjemmelaget godteri eller såpe.
Kunsthåndverk er nå å få kjøpt i bruktbutikken Om Att i Førde, og i Galleri Smalgangen i
Åsgårdstrand. Er det noen som ikke har mulighet til å komme hit og kjøpe er det selvsagt
mulig å ta kontakt på epost og bestille også. Vi sender gjerne gaver i posten.
Tusen takk for all støtte. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.
Mange hilsener fra oss i Grow with a Future (GWAF) !
Kontakt: post@growwithafuture.com