Sommerhilsen 2010

Sommerhilsen fra KWOP NORWAY

Kjære faddere og andre støttespillere- juli 2010.
Det er sommer, og her kommer en liten hilsen fra Kalongo Widows and Orphans Project,
administrasjonen i Norge og Kalongo.

Kjøp av tomt
Vi starter med en skikkelig gladnyhet! I mai ble det kjøpt en tomt på drøye 16 mål, i Kalongo. Denne tomta disponeres og eies i sin helhet av KWOP og ligger bare noen steinkast fra Mrs and Mr Kibiras hus. Hit vil etterhvert både jordbruksproduksjon, dyrehold og barnhjemmet bli flyttet. KWOPs eiendom i Kalongo.
Helt fra starten har KWOP jobbet for å bli selvforsynt med mat, og har i perioder i tillegg hatt overskudd som kunne selges. Men det har hele tiden vært stor usikkerhet rundt hvor lenge KWOP vil kunne leie de forskjellige jordlappene de har dyrket på. Jordbruksproduksjon som frem til nå har vært spredd utover mange forskjellige leide jordlapper rundt om i Kalongo vil nå i større grad kunne samles på egen eid tomt. Dette vil på sikt øke produksjonsmuligheter og effektivisere jordbruksarbeidet og opplæringen i jordbruk som barna får.

Vi planlegger etterhvert bygging av et senter på tomta. Senteret vil i hovedsak fungere som et barnehjem hvor de 27 barna som nå bor i huset til Mrs og Mr Kibira skal kunne flytte. Det vil videre bli jobbet mot å hjelpe flere av de mange hundre foreldreløse barna som lever uten omsorgspersoner i Kalongo. Barna som i dag bor hos enker og andre omsorgspersoner engasjert av KWOP vil fortsette å bo hos disse. Senteret vil i tillegg bli KWOP sitt knutepunkt og administrative senter samt fungere som et sted hvor enkene kan drive med håndverk produksjon.

Bekymringer om hva som skjer med bolighuset til Mrs og Mr Kibira der barna bor i dag har lenge preget arbeidet og fremtidsutsiktene til KWOP. Usikkerheten har ført til at man har hatt liten tro på å skape langsiktige mål og små og store har gått rundt og bekymret seg veldig for hva som vil skje med dem i fremtiden. Egen tomt betyr at KWOP kan fortsette sitt arbeid med et solid fundament som utgangspunkt. Og barn og voksne i Kalongo har fått tilbake et håp om en bedre fremtid.
Vi vil takke alle faddere og støttespillere som har gjort dette mulig.
Fadderbarn og skolegang
I år har vi 56 barn i skolealder. 21 av disse går i 1-4. klasse, 28 i 5-7. klasse og 7 barn fra 8-10. klasse. Barna er nå i ferd med å avslutte 2. semester av skoleåret, og nærmer seg eksamen. 12 barn i KWOP har nå sin egen fadder. Pengene som kommer inn gjennom fadderbarnordningen her i Norge blir brukt til å betale skolepenger, skolemateriell og uniform til barna. Resten av skolepengene blir betalt gjennom salg av håndverk (i Norge og Uganda) og arbeid lokalt som KWOP gjør for å skaffe midler.
Om noen år vil flesteparten av barna KWOP støtter gå i 5-10. klasse. Og vi har derfor en stor oppgave foran oss til å få samlet inn nok midler til å dekke de økte utgiftene dette vil medføre. Mens et skoleår for en 1-4 klassing koster 1600 kroner i året, koster ett skoleår for en 8-10 klassing 5100 kroner. Dette skyldes høyere utgifter til skolebøker og skolemateriell, samt kost og losji på skolen, da ungdomskolene rundt Kalongo er internatskoler. Vi er allerede igang med å prøve å finne løsninger til denne utfordringen og jobber derfor kontinuerlig med å skaffe flere faddere. Samtidig vurderer vi mulighetene for å gi barna utdanning på skoler som underviser i praktiske fag som for eksempel sying og murstein laging i stedet for ungdomsskole, da dette er rimeligere og vil gi barna et sikkert yrke i Kalongo.

KWOP Norway har også startet opp med ekstra engelsk undervisning for barna i KWOP. Dette ble satt i gang i april 2010 med KWOP Norway styremedlem Ingrid Kristine Lund i bresjen. Vi ønsker å tilby barna i KWOP en mulighet til å styrke sine engelskferdigheter, og jobber med å få engasjert studenter som reiser til Uganda på utveksling som frivillige til engelsk undervisningen.

Fast utsalgssted av håndverk i Galleri Smalgangen
Galleri Smalgangen ligger i Åsgårdstrand og er et kombinert galleri, keramikkverksted og
utsalgssted. I desember 2009 inngikk KWOP Norway et samarbeid med eier Anne Kristine Mjelva om å kunne selge håndverk fra enkene i KWOP i butikken. Anne Kristine Mjelva får tilsendt håndverk fra Kalongo og varene stilles ut og selges fra butikken hennes. Alle inntektene fra salget går uavkortet til arbeidet KWOP gjør i Kalongo.

Vi vil benytte anledningen til å takke Galleri Smalgangen og Anne Kristine Mjelva for et fantastisk arbeid. Gjennom salget får enkene i KWOP solgt varene sine til en mer rettferdig pris enn det som har vært mulig i Uganda, og både produksjonen og inntektene fra håndverkssalg har økt betraktelig. Enkene i Kalongo synes det er spennende og helt fantastisk at mennesker helt borte i Norge liker det de lager, og salget i Åsgårdstrand er en stor motivasjonkilde for dem i deres produksjon. Samtidig har salget i Galleri Smalgangen gjort at flere her i Norge har fått høre om KWOP Norway og prosjektet vi støtter i Kalongo.

Vi vil ellers rette en stor takk til noen som har gitt KWOP pengegaver det siste halvåret:

 

  • Aursund Sanitetsforening solgte lodd på juletrefest på bygdahuset, julen 2009. Her ble det også holdt foredrag og vist bilder fra Kalongo av Anne Berit Sødal. Vi ønsker å takke Aursund Sanitetsforening for den flotte pengegaven på 5000 kroner.
  • Predikantringen i Horten ga hele sin kollekt under pinsegudstjenesten i år til KWOP. Vi takker for den store interessen dere viser prosjektet og det flotte initiativet dere tok. Pengegaven på hele 8638 kroner blir til stor hjelp i vårt arbeid.
  • Brekken barnehage arrangerte første uka i mai Kalongo-uke i barnehagen. Barna lærte om Uganda, lærte om hvordan barna i Kalongo har det, spiste ugandisk mat, solgte pølser, kaker og bakverk, og inviterte foreldrene sine på Kalongo-dag i barnehagen. Etter endt uke hadde barn og ansatte fått inn 7000 kroner til KWOP. Vi takker for den fantastiske innsatsen.

På vegne av KWOP Norway ønsker vi dere en fortsatt riktig god sommer.
Anne Berit Sødal
Ivan Kabanda
Ingrid Kristine Lund
Kaja K. Fjørtoft
Gerd Alice Sødal