Om oss

10398333_227079355082_1042034_n

GROW WITH A FUTURE (GWAF)                                                               Organisasjonsnummer: 997034341

Grow With A Future (GWAF) er en frivillig norsk organisasjon som støtter den samfunnsbaserte organisasjonen Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) i Uganda. Organisasjonen ble stiftet etter initiativ fra Anne Berit Sødal etter at hun selv jobbet frivillig for organisasjonen i Uganda våren 2009.

GWAF har som formål å gi økonomisk bistand etter prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Vi ønsker derfor å kombinere økonomisk støtte med tilførsel av kunnskap og satsing på skolegang til alle slik at barna skal kunne få den hjelpen de trenger i dag, men samtidig bli uavhengige og selvstendige i fremtiden.

GWAF er en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Alle i GWAF jobber frivillig og ulønnet. Det gjør at tilnærmet 100 prosent av de midlene som kommer inn fra privatpersoner, skoler og virksomheter går til prosjektene i KWOP.

  • Økonomisk støtte til skolepenger, skolemateriell, uniformer osv.
  • Tilføring av kunnskap gjennom blant annet hiv/aids-rådgivning og engelskundervisning
  • Skaffe midler til å bygge og drive Kalongo Kompetansesenter
  • Stimulere til annet utviklingsarbeid til det beste for barna på institusjonen, bl.a. gjennom bruk av musikk, dans og drama

Organisasjonen vil finansiere sine prosjekter gjennom:

  • Innsamlede midler fra ulike arrangementer
  • Salg av KWOP-håndverk
  • Partnerordning (tidligere som fadderordning)
  • Økonomisk støtte fra private givere, lag, organisasjoner, bedrifter, legater med mer

GWAF vil søke å knytte til seg ressurspersoner som vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i Norge eller i Uganda for å virkeliggjøre organisasjonens formål.

Organisasjonens arbeid er politisk og religiøst uavhengig og drives fullt og helt på frivillig basis, uten noen form for økonomisk godtgjøring.

ÅRSMELDING 2015

HANDLINGSPLAN GWAF 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *