Vår samarbeidspartner

KALONGO WIDOWS AND ORPHANS PROJECT (KWOP)

KWOP er en samfunnsbasert organisasjon som gir daglig omsorg og støtte til foreldreløse barn og kvinner rammet av hiv/aids-epidemien. KWOP er basert i Kalongo, en landsby i Rakai-distriktet i den sør-vestlige delen av Uganda. KWOP ble registert som en samfunnsbasert organisasjon hos Community Development Office i Rakai-distriktet i 2003.

Oppstarten av KWOP                                                                                                    KWOP ble startet i 2001 av ekteparet Joyce og Tom Kibira. De stiftet organisasjonen etter å ha sett hvordan hiv/aids-epidemien var bakgrunn for et høyt antall dødsfall blant voksne i deres egen landsby Kalongo. Naboer og venner av Kibira mistet livet, og etterlot seg barn som sto igjen alene og forsvarsløse. Den eldste av barna ble i de fleste tilfeller satt som familiens overhode, og måtte slutte på skolen for å ta seg av sine mindre søsken. Redningen og hjelpen for mange av disse barna skulle bli KWOP og ekteparet Kibira. De åpnet opp hjemmet sitt og lot foreldreløse barn bo sammen med seg i deres private hjem. I begynnelsen var det 5 barn, men i dag har ekteparet over 30 foreldreløse barn boende hos seg.

Med Joyce Kibira som leder har KWOP utviklet et veldig sterkt samfunnsbasert initiativ som i dag støttes av privatpersoner, landsbylederen, kirken og skoler i Kalongo. I dag støtter KWOP mer enn 70 barn med all daglig støtte, inkludert skolepenger og skolemateriell.

KWOP ble sommeren 2011 beæret av den ugandiske regjeringen for deres arbeid. Regjeringen har innsyn i alle organisasjoners budsjett og pengebruk og berømmet KWOP for deres bruk av økonomisk støtte. Det ble trukket frem at midler som KWOP får går direkte til å hjelpe barna, og ikke forsvinner i administrasjonen som ellers er et stort problem i Uganda. KWOP har hjulpet mange, men antallet foreldreløse i Kalongo øker hele tiden, og KWOP opplever i dag at de må «si nei» til barn som står helt alene. Rett og slett fordi KWOP ikke har midler til å hjelpe flere. Det gjør vondt.

 Med midler og støtte fra GWAF kan KWOP hjelpe flere!

 

KWOP arbeider for å:

MÅL 1: Redusere antallet barn i Kalongo som ikke går på skole 

  •  Gi omsorg og støtte til foreldreløse barn
  • Gi støtte til enker som tar seg av barn og ikke er i stand til å betale skolepenger til sine barn eller barna de tar seg av.
  • Støtte barn på grunnskolenivå med skolepenger og skolemateriell.

MÅL 2: Kompetanseheving for selvstendiggjøring

  •  Gi foreldreløse barn og deres omsorgspersoner kunnskap om jordbruk og dyrehold.
  • Drive opplæring og engasjere enker i produksjonen av ugandisk tradisjonelt håndverk

MÅL 3: Redusere hiv/aids-forekomsten i Kalongo:

  • Hjelpe foreldreløse og enker til å få testet seg for hiv/aids.
  • Gi rettledning og rådgivning om hiv/aids. Dette innebærer også å gi råd og oppfølging til allerede hiv-positive, slik at de følger råd fra leger om hvordan medisiner (ARV) skal brukes.
  • Arrangere foredrag og tilstelninger for innbyggerne i Kalongo, der det blir gitt informasjon om hvordan hiv/aids smitter, og om hvordan det kan forebygges og behandles.