VI BYGGER FOR FREMTIDEN

Hva er målet vårt?

Byggeprosjektet er delt i to deler. Første del besto av bygging av klasserom til 1.-5. klasse og med dette etablering av en etterlengtet grendeskole i Kalongo. Dette ble fullført i 2016 og skolen har nå fått tid til å forankre seg lokalt i Kalongo og drives med et flott og ressurssterkt team av lærere. Midler til driften av skolen står vår samrbeidspartner KWOP selv for.  Byggetrinn 2 er det vi nå skal i gang med, bestående av ett tilbygg som skal bli klasserom for 6.og 7. klasse elevene.

Hvorfor skal du støtte prosjektet?

I dag må de største elevene flyttes over på andre skoler. Da faller noen av! Dette er både et problem fordi reiseveien er lang og at det er dyrt å ha barna på internatskole. Samtidig sikres ikke barnas kontinuerlige læring på samme nivå som vi nå har sikret ved Kalongo Kompetansesenter. Kalongo trenger ressurssterke unge mennesker som kan få landsbyen opp og gå igjen etter å ha mistet nesten en hel foreldregenerasjon til hiv/aids de siste tjue årene.

Vi er allerede halvveis!

2 barneskoler, faste samarbeidspartnere og 1 barnehage har allerede bidratt med 31000 kroner til byggingen. Dette betyr at vi allerede er godt over halvveis.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller hvem vi i GWAF er, ta gjerne kontakt med oss på post@mirasenteret.no. Ønsker du å støtte byggingen direkte blir vi veldig glade for et bidrag inn på vår konto: 4210 30 30309.