Rent vann

FN’s bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»