Bedre helse

FN’s bærekraftsmål nr. 3: God helse skal:

«Sikre god helse og                                                           fremme livskvalitet for alle,                                               uansett alder».

 

Hvordan hiv/aids invaderte Kalongo                                                                          Epidemien kom til Uganda i løpet av krigen under Idi Amin i 1979. Kampen passerte gjennom Rakai-distriktet fra Tanzania. I begynnelsen ble epidemien ignorert og folk trodde det var hekseri, noe som gjorde situasjonen enda verre, og området ble nesten avfolket. Både regjeringen og organisasjoner overalt i Uganda begynte etterhvert å skjønne alvoret og satte i gang etterforskning på hvilken sykdom dette egentlig var. Utfallet fortalte dem at sykdommen startet med et virus, nemlig hiv-viruset. Rådgivning og blodprøver ble foretatt og mennesker fikk mer informasjon om hvordan sykdommen smitter. Etter hvert førte dette til at man kunne se antallet på nye smittede gå ned. Men sykdommen hadde da allerede rukket å smitte et stort antall, ta livet av mange og etterlatte en stor andel av befolkningen i landsbyen som direkte eller indirekte ofre for epidemien. Blant dem var hundrevis av foreldreløse barn og mange kvinner som hadde mistet ektemennene sine.