Vinterhilsen med ny giv

Tiden flyr og vi har allerede kommet godt i gang med et nytt år. Det har vært ganske så stille fra oss en stund. Dette har mest å gjøre med at ildsjelen bak GWAF har hatt et fryktelig hektisk år privat og vi må bare beklage at vi ikke har fått oppdatert dere som tidligere. Vi vil uansett takke dere for all støtten gjennom året som var. Dere må vite at deres støtte er med på å gjøre en viktig forskjell i mange liv, og det er flott å være med på dette prosjektet sammen med dere alle!

Tid til lokal forankring                                                                                                                Helt fra oppstarten av GWAF har en av våre kjerneverdier vært at det er våre samarbeidspartnere i Kalongo som skal styre tempo, dette for å sikre at prosjektene vi gjennomfører får tid til å etablere seg lokalt og både treffer tiltenkt målgruppe, samt møter behovene i landsbyen på best mulig måte. Fjoråret har derfor ikke vært preget av mange nye prosjekter i Kalongo, men i hovedsak gått ut på å gi Kalongo Kompetansesenter tid og rom til å etablere seg som ny grendeskole, med solid lokal forankring. Denne tiden har de brukt klokt, og skolen har nå opparbeidet seg et solid utdanningsnivå, styrer med en god ledelse og har godt rykte i landsbyene rundt. Med dette kan vi med sikkerhet utvikle planene våre rundt skolen videre.

FN-dagen                                                                                                                                    For Knausen barnehage har det nærmest blitt en tradisjon for barn og voksne å markere FN-dagen. Da selger de kaffe og kaker samt håndverk fra Kalongo til inntekt for GWAF. 2017 var ikke et unntak, og barnehagen samlet inn 3359,- som går uavkortet til KWOP. Vi er utrolig takknemlige for å ha så gode støttespillere som hjelper oss år etter år. Samtidig er vi glade for at barna får muligheten til å lære om landsbyer og barn som ikke har samme muligheter som de her i Oslo. Og vi synes det er utrolig viktig at de får et større perspektiv på verden.

Nye klasserom                                                                                                                          Det har helt siden vi ferdigstilte de tre første byggene vært planen for videre utbygging. Noen av støtten vi mottok høsten 2016 og gjennom 2017 har derfor vært øremerket utbyggingen og vil nå, sammen med midler vi håper å få inn i første halvdel av 2018 bli til ett nytt tilbygg, der 6. og 7. klassingene vil få sine klasserom. Dette er sårt etterlengtet og vil bety veldig mye for de største barna i KWOP, det vil også sikre at alle barna gjennomfører hele grunnskolen på et godt nivå faglig, under trygge forhold og slik har best mulig utgangspunkt for videre skolegang eller fagskoleutdanning. For å skape mest mulig ro for elevene på skolen ønsker vi imidlertid å sikre alle midler før vi setter i gang byggeprosessen denne gangen. Vi er over halvveis til målet og håper DU vil være med å skape et nytt kapittel i Kalongo.

Følg med på hvordan du kan bidra til byggeprosjektet på vår Facebook-side eller ta kontakt med Anne Berit på post@growwithafuture.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *