Et hjertesukk!

Vi er nå alle slitne av en uforutsigbar situasjon som preger livene våre på mange måter. Likevel har de aller fleste av oss nå lagt norgesferien bak oss og prøver å leve så normalt som mulig bare vi vasker hender, holder avstand og er litt mer hjemme enn det vi vanligvis ville vært. Retter vi blikket mot Uganda er situasjonen dessverre en helt annen. For mange er det nå ikke bekymringer for korona som gjør hverdagen vanskelig, men det å ha mat til å mette magen.

I Uganda er samfunnet fremdeles i «lock-down» noe som betyr at barn sitter hjemme i stedet for å være på skolen og de voksne er hjemme i stedet for å jobbe. Helt i begynnelsen gikk nok dette fint, men nå går det ikke fint lenger. De voksne har i månedsvis kjempet for å få endene til å møtes og de som før korona-krisen hadde lite sitter nå igjen med ingenting. Barna har mistet måneder med skolegang og mange organisasjoner med årelang erfaring i utviklingsland peker nå på at man er svært bekymret for at mange av disse barna, spesielt jenter aldri vil komme tilbake på skolebenken.

Grow With a Future er bekymret for hva som kommer til å skje med barn og voksne hvis situasjonen som utspiller seg nå får pågå lenger. Vi håper myndighetene snart kan finne en løsning på hvordan landet gradvis kan åpnes opp igjen. For situasjonen var svært prekær allerede i slutten av mars. Nå er den for mange helt uutholdelig, rett og slett livsfarlig.

La barna igjen få fylle benkeradene på skolen!

En vanskelig tid- der vi alle må stå sammen!

På svært kort tid har korona-viruset snudd opp ned på livene våre. Noen er syke, mens mange barn, voksne og eldre kan være både ensom, bekymret og kjenne på en frykt for å gjøre helt dagligdagse ting. Samtidig minnes vi på hvor sterke vi er sammen og hvor viktig hver og en av oss er når vi nå må stå sammen for å ta vare på de som er spesielt utsatt i samfunnet. Overalt ser vi hverdagshelter som alle spiller en svært viktig rolle i denne kampen.

   

 

 

 

 

Denne krisen er samtidig så mye større en deg og meg. Den rammer både fattig og rik over hele verden. Vi i GWAF følger selvfølgelig situasjonen i Uganda nøye og vi kjenner på en stor frykt nå når vi ser at viruset også er på anmarsj her. Vi vet at både i Uganda og Kalongo er det stor mangel på rent vann og såpe, samtidig som svake helsesystemer og stor fattigdom vil gjøre mennesker svært dårlig stilt i møte med koronaviruset. Vi vet av erfaring også at god og riktig informasjon om viruset og smittevern er helt avgjørende for utfallet, men svært krevende i praksis.

I Uganda har myndighetene den siste uken satt inn en rekke nasjonale forebyggende tiltak for å begrense smitten av korona. Som en del av dette er blant annet landets grenser og en rekke butikker og forretninger stengt. Tiltakene inkluderer samtidig stenging av alle skoler og barnehager i hele landet.

Skolen vår i Kalongo-KWOP Greenhill er derfor nå midlertidig stengt. Dette i første omgang frem til 20.april. Alle barna som til vanlig går på skolen må nå holde seg hjemme og mister for en periode sin tilgang på læring, lek og de trygge rammene en skolehverdag bringer. Situasjonen er svært prekær og vi er bekymret fordi vi vet at dette betyr at også barnas foreldre og omsorgspersoner mister muligheten til å jobbe. Uten noen annen form for sikkerhetsnett vil dette kunne komme til å skape en desperat situasjon for mange.

Vi i GWAF jobber med å finne ut mer om situasjonen i Kalongo og ønsker å bidra der vi kan slik at barn og voksne i landsbyen kan holde seg friske.

Bli med oss å heie på den flotte gjengen i Kalongo og ta vare på hverandre!

GWAF v/Anne Berit Sødal

Vinterhilsen med ny giv

Tiden flyr og vi har allerede kommet godt i gang med et nytt år. Det har vært ganske så stille fra oss en stund. Dette har mest å gjøre med at ildsjelen bak GWAF har hatt et fryktelig hektisk år privat og vi må bare beklage at vi ikke har fått oppdatert dere som tidligere. Vi vil uansett takke dere for all støtten gjennom året som var. Dere må vite at deres støtte er med på å gjøre en viktig forskjell i mange liv, og det er flott å være med på dette prosjektet sammen med dere alle!

Tid til lokal forankring                                                                                                                Helt fra oppstarten av GWAF har en av våre kjerneverdier vært at det er våre samarbeidspartnere i Kalongo som skal styre tempo, dette for å sikre at prosjektene vi gjennomfører får tid til å etablere seg lokalt og både treffer tiltenkt målgruppe, samt møter behovene i landsbyen på best mulig måte. Fjoråret har derfor ikke vært preget av mange nye prosjekter i Kalongo, men i hovedsak gått ut på å gi Kalongo Kompetansesenter tid og rom til å etablere seg som ny grendeskole, med solid lokal forankring. Denne tiden har de brukt klokt, og skolen har nå opparbeidet seg et solid utdanningsnivå, styrer med en god ledelse og har godt rykte i landsbyene rundt. Med dette kan vi med sikkerhet utvikle planene våre rundt skolen videre.

FN-dagen                                                                                                                                    For Knausen barnehage har det nærmest blitt en tradisjon for barn og voksne å markere FN-dagen. Da selger de kaffe og kaker samt håndverk fra Kalongo til inntekt for GWAF. 2017 var ikke et unntak, og barnehagen samlet inn 3359,- som går uavkortet til KWOP. Vi er utrolig takknemlige for å ha så gode støttespillere som hjelper oss år etter år. Samtidig er vi glade for at barna får muligheten til å lære om landsbyer og barn som ikke har samme muligheter som de her i Oslo. Og vi synes det er utrolig viktig at de får et større perspektiv på verden.

Nye klasserom                                                                                                                          Det har helt siden vi ferdigstilte de tre første byggene vært planen for videre utbygging. Noen av støtten vi mottok høsten 2016 og gjennom 2017 har derfor vært øremerket utbyggingen og vil nå, sammen med midler vi håper å få inn i første halvdel av 2018 bli til ett nytt tilbygg, der 6. og 7. klassingene vil få sine klasserom. Dette er sårt etterlengtet og vil bety veldig mye for de største barna i KWOP, det vil også sikre at alle barna gjennomfører hele grunnskolen på et godt nivå faglig, under trygge forhold og slik har best mulig utgangspunkt for videre skolegang eller fagskoleutdanning. For å skape mest mulig ro for elevene på skolen ønsker vi imidlertid å sikre alle midler før vi setter i gang byggeprosessen denne gangen. Vi er over halvveis til målet og håper DU vil være med å skape et nytt kapittel i Kalongo.

Følg med på hvordan du kan bidra til byggeprosjektet på vår Facebook-side eller ta kontakt med Anne Berit på post@growwithafuture.com